CEZ Picture
4 важни въпроса, свързани с либерализацията на енергийния пазар
12/2015

По време на конференцията „Година на реформи в енергетиката. Каква е посоката?“, организирана от 3е-news, еcon.bg и novinite.com, в партньорство с Българския енергиен и минен форум и Института за енергиен мениджмънт, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов посочи 4 важни въпроса, които все още нямат окончателен отговор:

 1. Възможно ли е да се постигне напълно либерализиран пазар в условия на преференциални цени и задължително изкупуване?
 2. Възможно ли е да съществува либерализиран пазар със сегмент регулиран пазар?
 3. Как да се смекчи влиянието на преференциалните цени върху енергоемките индустриални потребители без ЕК да го смята за недопустима държавна помощ?
 4. Какъв да бъде новият пазарен модел – със или без обществен доставчик?

Отговорът на тези въпроси ще доведе до намаляване на напрежението в сектора и обществото, които неизбежно ще се появят предвид спецификите на българския енергиен пазар:

 • значителен сегмент от производители с преференциални цени;
 • ниска покупателна способност на населението;
 • висока енергоемкост на българската индустрия, при което всяко нарастване на цената на електричеството намалява конкурентоспособността на предприятията.

Основната причина за притеснение на бизнеса и на потребителите от либерализацията на пазара е, че промените могат да доведат до хаос при продажбите и неочакван, неконтролиран скок на цените.
 
Какви са основните отговорности на КЕВР
При регулацията на пазара функциите на КЕВР ще бъдат променени. На свободния енергиен пазар електропроизводството и доставките на пазарите на едро и дребно ще минат изцяло на конкурентен принцип. КЕВР ще регулира мрежовите тарифи „задължения към обществото“ само при преноса и разпределението.
Основните отговорности на регулатора, ще бъдат свързани с лицензиране и контрол на издадените лицензии, регулиране на мрежовите тарифи и определяне на добавка „задължение към обществото“ и цялостен мониторинг на пазара.
 
Какви са предизвикателствата, които стоят пред КЕВР

 • Улесняване на износа на електроенергия.
 • Създаване на ефективна конкуренция на свободния пазар.
 • Организирана търговия за управление и балансиране на пазара ден напред.
 • Ускоряване на изграждането на регионален пазар на електроенергия.
 • Реформиране на модела на „единствен купувач“.
 • Създаване на „Пътна карта“ за постепенно премахване на регулираните цени на дребно.

 
Първите нужни стъпки към конкурентен електроенергиен пазар ще бъдат насочени към промяна в Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) с модел от хармонизирани елементи, изработване на нов пазарен модел, стартиране на енергийната борса, разработването на стандартизирани товарови профили и/или въвеждането на умни електромери.