CEZ Picture
Клиентски ориентирани промени в „ЧЕЗ Електро България“
11/2017

От 1 ноември „ЧЕЗ Електро България“ АД, притежател на лицензии за доставчик на регулирания и свободния пазар, променя своята структура, за да осигури оптимални условия за клиентите си при либерализиран пазар на електроенергия.

За клиентите промените включват:

  • обособяване на отделни гишета във всеки център за обслужване на клиенти;
  • активиране на специална линия на номер 070010010 само за въпроси, свързани с доставката на електроенергия;
  • нов имейл адрес за комуникация с компанията: info@cezelectro.bg.

 

Новата структура ще осигури по-голяма гъвкавост и динамика в обслужване на клиентите на дружеството на либерализирания пазар на електроенергия.

Промените идват след обстоен анализ и в пълно съответствие изискванията на българското законодателство и ЕС /Директива 2003/54/ЕС/, формулираща правилата, свързани с организацията и функционирането на електроенергийния сектор. Компанията ще остане част от Групата ЧЕЗ в България.

От създаването си през 2006 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД винаги поставя във фокуса на дейността си качественото обслужване на клиентите. Дружеството разработва и предлага значителен брой услуги, сред които електронна фактура, sms известяване при неплатено задължение, дистанционно обслужване, безкасово заплащане на сметки.