CEZ Picture
Официален старт с тестова сесия и тестови цени на българската енергийна борса
12/2015

 
Миналата седмица в хотел „Балкан“ в София бе даден официален старт на борсовата търговия с електроенергия. Държавният лицензиран оператор „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, дъщерно дружество на БЕХ, проведе публична тестова сесия с регистрирани участници. Резултатите от нея са само за целите на демонстрацията и не следва да се приемат като прогноза за реалния старт на борсата, който се предвижда за средата на януари 2016 г.
 
Какво могат да предлагат участниците в пазара
Участниците на борсата предлагат почасови количества и цени за до 2 седмици напред, като ценовата стъпка е 0,10 лв./MWh. Минимална допустима цена в платформата на БНЕБ е 1 000 лв./MWh. Максималната е 6 000 лв./MWh.
Оферти се подават за всеки от 24-те часа на всяко денонощие.
 
Какви са резултатите от първата тестова сесия на борсата
В нея се включиха 15 участници, сред които и държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“. Беше постигната средна цена за следващия ден (12 декември) от 74,56 лв./MWh, като в отделните часове варираше между 44 и 85 лв./MWh.
Общият търгуван обем в тестовата сесия за 24-те часа беше около 1100 MWh, т. е. средно около 45 MWh за всеки отделен час.
 
Какъв е интересът към българската енергийна борса към момента
До момента има 17 заявления за членове на борсовия пазар, което надхвърля очакванията на БНЕБ за пазарен интерес. Обучени и сертифицирани за търговия на този пазарен сегмент са над 20 експерта.
 
Какви са ползите от пускането на българска енергийна борса
По-голяма прозрачност. Функционирането на борсата създава условия за прозрачност и равнопоставеност на участниците.
Интегриране в европейския енергиен пазар. Благодарение на борсата българската електроенергетика се приближава към свързване на пазара ни със съседните страни и интегриране в европейския енергиен пазар.
Знак към ЕС, че България трансформира енергийната си система към пазарно ориентиране.
 
Защитени ли са потребителите от евентуални скокове на цените
Договорена е работна програма за първата половина на 2016 г., с която да се определи обхватът на уязвими потребители в България и те да бъдат защитени от пикови цени, които е възможно да се появят с либерализацията. Договорката е направена между Клаус-Дитер Борхард, директор „Вътрешен енергиен пазар“ в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия и министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
 
Кой може да участва на борсата
На борсата ще се предлага енергия според спецификата на производителите: АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток 2“ и НЕК. Тя е отворена и за всеки друг производител, който иска да предложи енергия за продажба.